آدرس : تهران، تقاطع آفریقا و پل میرداماد، کوچه قبادیان غربی
تلفن : 88782338
آدرس رايانامه : school isareshahed ir